Tinkama personalo valdymo strategija ir politika – svarbi verslo sėkmės sąlyga

Pastaraisiais metais Lietuvos organizacijos skiria vis didesnį dėmesį bei lėšas personalo valdymui: pasitelkiami specialūs darbuotojų paieškos ir atrankos metodai, organizuojami įvairių lygių darbuotojų mokymai, diegiamos modernios personalo vertinimo bei darbo apmokėjimo sistemos, rengiami individualūs darbuotojų veiklos, ugdymo ir karjeros planai, kūriamos darbo sąlygų bei darbuotojų buities gerinimo programos. 

Tai rodo, kad dauguma vadovų jau suprato aukštos darbuotojų kompetencijos, motyvacijos, įsipareigojimo organizacijai bei pasitenkinimo darbu svarbą siekiant organizacijos tikslų. O šią svarbą sunku pervertinti, nes šiuolaikinių vadybos ekspertų nuomone, būtent personalas yra sunkiausiai nukopijuojamas konkurencinis veiksnys. Galima gana greitai “pavogti” konkurento verslo idėją, pasistatyti panašią gamyklą, netgi pamėgdžioti ištisą rinkodaros strategiją, tačiau atsidavusios savo kompanijai ir sutelktos tarpusavyje profesionalų komandos sukūrimui prireiks daug daugiau laiko ir pastangų.  

Dėl šios priežasties organizacijose atsiranda personalo skyriai, rengiami metiniai personalo valdymo planai, tačiau to neužtenka Norint sukurti būtent rokį personalą, kuris yra būtinas įmonės verslo strategijos įgyvendinimui,  kryptingai paversti jį tikru konkurenciniu pranašumu, nepakanka vien tam skirti dideles lėšas – reikia turėti aiškią personalo valdymo strategiją ir personalo politiką. Deja, moderniojoje vadyboje šios sąvokos atsirado palyginti neseniai - prieš gerą dešimtmetį, todėl Lietuvoje ne tik įmonių vadovai, bet ir personalo valdymo specialistai dažnai nežino, kas tai yra. 

Personalo valdymo strategija ne tik nusako pagrindines strateginių organizacijos personalo valdymo tikslų pasiekimo kryptis ir kelius, bet ir padeda sukurti ilgalaikius konkurencinius pranašumus.

Svarbiausias reikalavimas personalo valdymo strategijai –  ji turi būti suderinta su bendrąja organizacijos verslo strategija. Remiantis sėkmingai dirbančių vakarietiškų verslo kompanijų patyrimu, jau yra sukurta nemažai veiksmingų principų bei metodikų, padedančių priimti labiausiai organizacijos konkuravimo strategiją atinkančius ilgalaikius darbuotojų paieškos, atrankos, išdėstymo organizacijoje, ugdymo, vertinimo, skatinimo bei kaitos valdymo sprendimus. Tai užtikrina, kad personalo valdymui skiriami dideli pinigai bus išleisti ne “dėl paukščiuko”, ne “todėl kad ir kiti taip daro”, o iš tiesų padės efektyviai sukurti, racionaliai panaudoti ir sėkmingai išsaugoti būtetnt tokį personalą, kokio labiausiai reikia organizacijos veiklos sėkmei ir konkurencinių sugebėjimų stiprinimui.  

Personalo politika dažnai yra klaidingai tapatinama su personalo valdymo valdymo strategija, tačiau šiame dokumente yra gana detaliai aprašomos ilgalaikės organizacijos vertybės, siekiai ir viltys personalo atžvilgiu bei organizacijos elgesio su darbuotojais principai. Personalo politika ne tik paaiškina organizacijos vadovams ir darbuotojams strateginius personalo valdymo sprendimus ir užtikrina nuoseklų jų įgyvendinimą kasdieniniame valdyme. Ji taip pat apsaugo turimus darbuotojus nuo konkurentų pasiūlymų, padeda pritraukti naujus darbuotojus, gerina santykius tarp darbdavio ir darbuotojų, mažina konfliktus kolektyve ir netgi palaiko palankų visuomenės požiūrį į organizaciją kaip naudingą bei atsakingą bendruomenės narį.

Be abejo, norint parengti teisingą personalo valdymo strategiją ir veiksmingą personalo politiką, neužtenka vien gerų norų, laiko bei pastangų. Reikia turėti specialių šios srities žinių, gerai suprasti strateginio personalo valdymo principus bei įvaldyti praktinius metodus. Dėl šios priežasties kol kas tik pažangiausios arba vakarietiško kapitalo Lietuvos įmonės turi parengusios rašytinius personalo valdymo strategijos ir personalo politikos dokumentus. Antra vertus, kiekvienais metais tokių įmonių skaičius didėja ir tai liudija apie vis stiprėjančią personalo valdymo kultūrą Lietuvoje.

Autorius: Valdas Underis

Naujų galimybių studijos konsultantasAtgal
Naujienų prenumerata
Tel. +370 686 66807, +370 686 05565
El. paštas info@trainings.lt
© 2021, UAB „Naujų galimybių studija“