Straipsniai

KAS YRA DiSC®?
1928 metais mokslininkas, psichologas Wiliamas M. Marstonas parašė knygą „Emotions of Normal People“ (Normalių žmonių emocijos), kur pirmą kartą buvo aprašyti keturi žmonių elgsenos tipai, mokslininko apibūdinti kaip: dominuojantis, paklusnus, įtakojantis ir sutinkantis. Autorius tvirtino, kad žmogaus elgesį įtakoja aplinkos suvokimas.
Tinkama personalo valdymo strategija ir politika – svarbi verslo sėkmės sąlyga
Pastaraisiais metais Lietuvos organizacijos skiria vis didesnį dėmesį bei lėšas personalo valdymui: pasitelkiami specialūs darbuotojų paieškos ir atrankos metodai, organizuojami įvairių lygių darbuotojų mokymai, diegiamos modernios personalo vertinimo bei darbo apmokėjimo sistemos, rengiami individualūs darbuotojų veiklos, ugdymo ir karjeros planai, kūriamos darbo sąlygų bei darbuotojų buities gerinimo programos.
Strateginis valdymas – mada ar būtinybė?
Šiandien jau niekam nekyla abejonių, kad gerus veiklos rezultatus pasiekti ir nuolat juos gerinti gali tik tos įmonės, kuriose kiekvienas darbuotojas atiduoda visas savo jėgas prioritetinių įmonės tikslų siekimui ir verslo strategijos įgyvendinimui.
Padalinių veiklos planavimo svarba sėkmingai įmonės veiklai
Džiugu, kad daugumos Lietuvos įmonių vadovai jau vis labiau suvokia strateginio valdymo svarbą ilgalaikei veiklos sėkmei. Dažnas vadovas pasakoja apie sėkmingas strateginio planavimo sesijas, padėjusias sutelkti visų įmonės padalinių pastangas kryptingai verslo plėtrai. Antra vertus, šios pastangos duoda norimų vaisių tik tuomet, jei ne tik pasirenkama tinkamiausia verslo vystymo strategija, bet ir parengiami ją palaikantys aiškūs ir konkretūs metiniai padalinių veiklos planai.
Geras pardavėjas – reali galimybė ar tik darbdavio svajonė?
Nėra vieno teisingo gero pardavėjo paveikslo, kaip nėra ir vieno teisingo vadovavimo stiliaus, vienodai tinkamo visoms situacijoms.
Prieš 12 metų teko su kolega praktiškai diegti draudimo agentų atrankos sistemą Valstybinėje draudimo įstaigoje (dabartinė AB “Lietuvos draudimas”). Joje dirbo, ko gero, tuo metu didžiausias Lietuvoje pardavimo darbuotojų kolektyvas - apie 1500 agentų.
Derybų sėkmės paslaptys
Visi žmonės didelę gyvenimo dalį praleidžia derėdamiesi: su savo tėvais, sutuoktiniais, vadovais, pavaldiniais ir netgi su savimi pačiais. Žinoma, ne visuomet jiems sekasi taip, kaip norėtųsi, dažnai jie netgi jaučiasi pralaimėję. Todėl nenuostabu, kad jie svajoja išmokti veiksmingų poveikio technikų, padedančių įveikti derybų partnerį ir laimėti sau kuo daugiau. Dažnas Lietuvoje vykstančių derybų mokymų dalyvis norėtu tapti tarsi tarybinių laikų hipnotizuotoju ar bent jau sąmonės programuotoju, kuris tvirtai ir ryžtingai “koduoja” mažą, silpną hipnotizuojamąjį, reikalaudamas atsisakyti kokio nors žalingo įpročio.
Šiuolaikinės vadybinio darbuotojų mokymo tendencijos Lietuvoje
Prieš 6-7 metus Lietuvoje išpopuliarėjus vidiniams mokymams, daugelis įmonių mokė savo darbuotojus pagrindinių vadovavimo bei bendravimo įgūdžių, bazinių pardavimo technikų, klientų aptarnavimo principų. Šių mokymų metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pačiai vadovavimo, pardavimo arba aptarnavimo technikai, todėl nepaisant aukšto mokymų praktiškumo, jų dalyviams buvo diegiamas gana mechaniškas ir suprastintas požiūris į organizacijose kylančias problemas ir jų sprendimą.
7 aktualūs laiko valdymo klausimai
Laiko valdymas yra visuma veiksmų ir sprendimų, kuriais siekiama optimaliai paskirstyti ir efektyviai panaudoti turimą darbo laiką nustatytų veiklos tikslų pasiekimui bei užduočių atlikimui.
Laikas susitikimams su savo vadovu
Paprastai vadovams patinka darbuotojai, kurie patys parodo iniciatyvą pabendrauti su vadovu, nors ši mintis gali pasirodyti jums labai drąsi. Vadovas labiau gerbia žmogų, kuris ieško jo, negu tą, kuris neieško.
Naujienų prenumerata
Tel. +370 686 66807, +370 686 05565
El. paštas info@trainings.lt
© 2021, UAB „Naujų galimybių studija“